czyszczenie betonu

usługi alpinistyczne

Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu

 

Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
Czyszczenie, uszorstnianie i hydrodynamiczne kucie betonu
 

Czyszczenie konstrukcji betonowych (hydromonitoring betonu) wykonuje się przy użyciu pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych specjalnymi turbodyszami lub głowicami obrotowymi wielopunktowymi. Technologia ta używane jest głównie w przypadku renowacji i napraw betonu w celu oczyszczenia go z zanieczyszczeń i wolnych ziaren. Za pomocą metody hydrodynamicznej usuwamy mleczko cementowe oraz stare warstwy antykorozyjne. Hydromonitoring betonu stosuje się również w celu zwiększenia jego szorstkości (szorstkowanie betonu). Jest to potrzebne do stworzenia warstwy przyczepnej dla powłok mineralnych i bitumicznych. Stopień osiągniętego uszorstnienia oraz grubość zdartej powłoki zależy od klasy betonu, stopnia jego skorodowania (skarbonatyzowania) oraz od doboru parametrów pracy pomp wysokociśnieniowych.

Przy pomocy ultra wysokich ciśnień (1500 - 2500bar) wykonujemy kucie na mokro (concrete demolition). Hydrowyburzenia stosowane są w miejscach gdzie tradycyjne kucie młotami pneumatycznymi mogło by zaszkodzić konstrukcji (mikropęknięcia). Jest to najbezpieczniejszy sposób na usunięcie zbędnego betonu z obiektów hydro-inżynieryjnych (tamy, jazy, przepusty) oraz mostowych. W przypadku większych powierzchni zaleca się użycie specjalistycznego robota na podwoziu jezdnym, który zwiększa efektywność pracy oraz pozwala na uniknięcie bezpośredniego kucia pistoletem.

                                                                          STRONA GŁÓWNAO FIRMIECzyszczenie wysokociśnienioweUsługi alpinistyczneGALERIAKONTAKT