czyszczenie betonu

usługi alpinistyczne

Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną

 

Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
Czyszczenie zbiorników metodą hydrodynamiczną
 

W wyniku przechowywania różnego rodzaju materiałów po pewnym czasie na ściankach oraz dnie każdego zbiornika lub osadnika powstają warstwy nalotu i osadów. Proces zarastania niekorzystnie wpływa na wiele procesów technologicznych dlatego też przy każdorazowym opróżnianiu zaleca się czyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie zbiorników w znaczący sposób poprawia jakość przechowywanych produktów, które nie mieszają się z zanieczyszczeniami. Usługi czyszczenia zbiorników polegają na wymyciu ścianek i dna z osadów za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych turbodyszami oraz późniejsze usunięcie zanieczyszczeń. W przypadku zbiorników bezodpływowych istnieje możliwość odpompowania osadu za pomocą mobilnej pompy szlamowej. W przypadku większych obiektów czyszczenie zbiorników wykonywane jest z użyciem rusztowania lub technik alpinistycznych. W przypadku czyszczenia zbiorników na substancje suche po wykonaniu czyszczenia istniej możliwość osuszenia zbiornika za pomocą nagrzewnicy oraz osuszacza przemysłowego.

Bezpieczeństwo

Praca w zbiornikach należy do szczególnie niebezpiecznych dlatego też każdorazowo wykonywana jest w minimum dwie osoby. Jedna osoba pracuje w środku, druga asekuruje ją z zewnątrz. Operator wchodzący do środka ma przy sobie czujnik bezruchu, który w przypadku zasłabnięcia wchodzi w stan alarmu. W przypadku pracy w środowisku szkodliwym dla zdrowia pracownicy AlpinJet mają do dyspozycji maski pełno-twarzowe z filtrami typu ABEK. W skrajnych przypadkach stosujemy zestaw doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz (maska pełno-twarzowa z zaworami zwrotnymi – rura doprowadzająca z rozdzielaczem – nawiewnica świeżego powietrza). W przypadku czyszczenia zbiorników o słabej wentylacji wykonujemy badanie zawartości tlenu oraz innych gazów szkodliwych. Praca w dużych, pionowych zbiornikach odbywa się z asekuracją linową bądź w dostępie linowym. W przypadku braku punktów kotwiczących stosujemy stanowisko przenośne typu trójnóg umożliwiające zarówno zjazd do środka jak i również ewentualną ewakuację.

                                                                          STRONA GŁÓWNAO FIRMIECzyszczenie wysokociśnienioweUsługi alpinistyczneGALERIAKONTAKT