czyszczenie betonu

usługi alpinistyczne

Bezpieczeństwo

Usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo należą do szczególnie niebezpiecznych. Praca na wysokości w dostępie linowym, w zbiornikach zamkniętych, w warunkach beztlenowych, w kontakcie z chemią lub w środowisku wybuchowym wymagają odpowiedniego przygotowania. W celu zminimalizowania ryzyka wypadku postanowiliśmy zastosować trzy poziomy dbania o bezpieczeństwo.

1) Poziom organizacyjny – Dobór Kadry

Nasza firma bazuje na sprawdzonej i doświadczonej kadrze. Nie zatrudniamy ludzi z tzw. "łapanki". Tania siła robocza, oznacza jedynie kłopoty. Tego typu pracownicy są niebezpieczni dla siebie i otoczenia, a swoją niekompetencją potrafi narazić firmę oraz kontrahenta na straty.

2) Poziom szkoleniowy – Szkolenie Kadry

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy przechodzi szkolenie podstawowe oraz stanowiskowe jako operator myjki wysokociśnieniowej lub/i alpinista przemysłowy. Zatrudnieni przez nas alpiniści posiadają aktualne badania lekarskie do prac na wysokości oraz uprawnienia do prac w dostępie linowym takie jak: międzynarodowy certyfikat dostępu linowego IRATA, karta taternika jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmy, certyfikaty innych ośrodków szkolenia wysokościowego. Najbardziej doświadczeni operatorzy myjek zostali przeszkoleni do pracy z ciśnieniem do 2500bar. Dodatkowo część kadry posiada szkolenia SEP (SIMP) uprawniające do pracy w ciągach energetycznych.

3) Poziom wyposażenia– SOI Kadry

Różnorodność obecnie dostępnych specjalistycznych Środków Ochrony Indywidualnej pozawala na zabezpieczenie się przed niemal wszystkimi niebezpiecznymi czynnikami występującymi w każdej pracy. Nasza firma zainwestowała w SOI, które pozwala na bezpieczną pracę na wysokości w dostępie linowym, w zbiornikach, w chemii czy też bez dostępu świeżego powietrza. Oto kilka z nich:

Sprzęt do pracy w dostępie linowym

Posiadamy komplety atestowanego sprzętu alpinistycznego renomowanych firm Petzl oraz Singing Rock. Wszystkie elementy wyposażenia posiadają stosowną dokumentację (karty kontrolne) i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają corocznej kontroli przez certyfikowanych kontrolerów SOI. Nie dopuszczamy do pracy sprzętu zniszczonego i nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt, który powoli nadaje się do wycofania przeznaczamy na najbrudniejsze zlecenia, po których nie da się go więcej użytkować. Po takiej pracy komplet zostaje wycofany, a w to miejsce zakupujemy nowy. Dzięki stałym zleceniom na brudne prace częstotliwość wymiany SOI jest u nas szybsza niż rzeczywiste zużycie.

Trójnóg

Wszędzie tam gdzie nie ma konstrukcyjnie przygotowanych punków kotwiących stosujemy przenośny punkt kotwiący typu trójnóg (EN 795 B). Przyrząd ten idealnie sprawdza się w przypadku pracy w zbiornikach do wykonania stanowiska do opuszczania, zjazdu lub asekuracji.

Sprzęt do pracy w zbiornikach i środowiskach szkodliwych

Czujniki pomiaru zawartości tlenu oraz gazów niebezpiecznych.

Praca w zbiornikach zamkniętych z utrudnioną wentylacją stwarza ryzyko występowania gazów niebezpiecznych oraz stref beztlenowych. Dlatego też wyposażyliśmy naszą brygadę w czujnik stężenia tlenu, tlenku węgla, metanu oraz siarkowodoru. Każdorazowo przed wejściem do zbiornika wykonujemy badanie na zawartość w/w gazów. Jeśli stężenie któregokolwiek z nich przekracza normy czujnik sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym i świetlnym. W wielu przypadkach wystarczy odczekać, aż zbiornik przewietrzy się samoczynnie lub użyć maski z systemem doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz.

Maski

Wykonując pracę w atmosferze oparów środków chemicznych operator narażony jest na kontakt wziewny z zanieczyszczeniami. Aby tego uniknąć stosujemy maski pełnotwarzowe z filtrami ABEK, a w skrajnie trudnych przypadkach stosujemy system doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz. Specjalna nawiewnica tłoczy wężem świeże powietrze, które dzięki odpowiedniej rozdzielnicy trafia do maski wyposażonej w zawory, które z jednej strony wprowadzają świeże powietrze a z drugiej wyprowadzają wydychane (tak jak w aparatach nurkowych).

Czujniki bezruchu

Wykonując niektóre zlecenie operator myjki musi samodzielnie wejść do wnętrza zbiornika/komina/wentylatora. Osoba asekurująca z zewnątrz nie ma z nim bezpośredniego kontaktu wzrokowego dlatego w takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie osobistych czujników bezruchu. Zasada działania czujnika jest następująca. W przypadku bezruchu czujnik przechodzi po kilku sekundach w stan alarmu wstępnego (sygnalizacja dla operatora, że powinien się poruszyć) jeśli operator nie będzie wstanie zareagować na alarm wstępny (omdlenie) to po kolejnych 15s czujnik przechodzi w alarm właściwy wydając z siebie sygnał o głośności 90db. Czujnik posiada również funkcję ręcznego wywołania alarmu. Dzięki temu operator może powiadomić asekurującego, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek innej niebezpiecznej dla życia lub zdrowia sytuacji.

                                                                          STRONA GŁÓWNAO FIRMIECzyszczenie wysokociśnienioweUsługi alpinistyczneGALERIAKONTAKT