Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Wybierz interesujący Cię temat:

WSZYSTKO BEZPIECZEŃSTWO CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW TECHNIKI ALPINISTYCZNE TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Jakich środków ochrony indywidualnej używamy do pracy w dostępie linowym?

BEZPIECZEŃSTWO, TECHNIKI ALPINISTYCZNE

Posiadamy komplety atestowanego sprzętu alpinistycznego renomowanych firm Petzl oraz Singing Rock. Wszystkie elementy wyposażenia posiadają stosowną dokumentację (karty kontrolne) i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają corocznej kontroli przez certyfikowanych kontrolerów SOI. Nie dopuszczamy do pracy sprzętu zniszczonego i nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt, który powoli nadaje się do wycofania przeznaczamy na najbrudniejsze zlecenia, po których nie da się go więcej użytkować. Po takiej pracy komplet zostaje wycofany, a w to miejsce zakupujemy nowy. Dzięki stałym zleceniom na brudne prace częstotliwość wymiany SOI jest u nas szybsza niż rzeczywiste zużycie.

Czy da się wyczyścić rurociąg z dużą ilością zakrętów?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Generalnie tak, przy czym każde kolano to element, na którym dochodzi do zagięcia węże i zwiększenia jego tarcia o ściankę. Utrudnia to pracę i w przypadku zbyt dużej liczby zakrętów stwarza ryzyko utknięcia węża wewnątrz mytego rurociągu. Zalecamy więc przygotowanie instalacji tak, aby ilość zakrętów na jednym odcinku przeznaczonym do mycia była jak najmniejsza.

Czy są jakieś ograniczenia co do średnicy i długości rurek wymiennika?

CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Nie ma żadnych ograniczeń. Najmniejsze produkowane wymienniki posiadają rurki o średnicy wewnętrznej 8 mm. Do ich czyszczenia wykorzystujemy dyszki o średnicy 6,4 mm. Największe rurki stosowane w wymiennikach sięgają kilku centymetrów i w takich przypadkach stosuje się duże dysze rozmiarem dostosowane do wielkości otworu. Ze względu na różne średnice produkowanych wymienników producenci osprzętu wysokociśnieniowego wprowadzili odpowiednie skokowe standardy rozmiarów dysz: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm, 33 mm, 50 mm. W zależności od średnicy wymiennika stosuje się rozmiar najbardziej zbliżony do wielkości otworu zachowując kilka mm miejsca na swobodny wypływ wymytych zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o długość rurek to w tym przypadku również to nie ma ona znaczenia. Im dłuższy (lub wyższy) wymiennik tym dłuższy waż należy użyć. W praktyce długość rurek wymienników rzadko przekracza 12 m.

Jak zabezpieczacie się w przypadku wchodzenia do wnętrza zbiorników?

BEZPIECZEŃSTWO, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW

Praca w zbiornikach należy do szczególnie niebezpiecznych dlatego też każdorazowo wykonywana jest przez minimum dwie osoby. Jedna osoba pracuje w środku, druga asekuruje ją z zewnątrz. Operator wchodzący do środka ma przy sobie czujnik bezruchu, który w przypadku zasłabnięcia wchodzi w stan alarmu. W przypadku pracy w środowisku szkodliwym dla zdrowia pracownicy AlpinJet mają do dyspozycji maski pełno-twarzowe z filtrami typu ABEK. W skrajnych przypadkach stosujemy zestaw doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz (maska pełno-twarzowa z zaworami zwrotnymi – rura doprowadzająca z rozdzielaczem – nawiewnica świeżego powietrza). W przypadku czyszczenia zbiorników o słabej wentylacji wykonujemy badanie zawartości tlenu oraz innych gazów szkodliwych. Praca w dużych, pionowych zbiornikach odbywa się z asekuracją linową bądź w dostępie linowym. W przypadku braku punktów kotwiczących stosujemy stanowisko przenośne typu trójnóg umożliwiające zarówno zjazd do środka jak również ewentualną ewakuację.

Czy mycie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem może uszkodzić czyszczoną powierzchnię?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Wszytko zależy do twardości osadu i wytrzymałości podłoża na którym się osadził. Najbardziej niekorzystna sytuacja to twardy osad, na delikatnym podłożu. W takich przypadkach nie ma mowy o 100% usunięciu zanieczyszczeń. Można je usunąć jedynie częściowo lub liczyć się z konsekwencjami. Na szczęście w/w sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Większości instalacji przemysłowych zbudowana jest ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Powierzchnie metalowe są odporne na strumień wody pod ciśnieniem, który nie posiada właściwości abrazyjnych. W związku z tym usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych metodą hydrodynamiczną jest jak najbardziej bezpieczne.

Jakiego typu zanieczyszczenia usuwacie metodą hydrodynamiczną?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Za pomocą technologi hydrodynamicznej wykonujemy usługi czyszczenia wysokociśnieniowego następujących osadów i zanieczyszczeń: żywic, klejów, starych powłok malarskich, farb, lakierów, smarów, olejów, pyłów, gumy, substancji ropopochodnych, tłuszczy, skorodowanego betonu, kamienia kotłowego, rdzy, szlamów, porostów, wykwitów, osadów organicznych i nieorganicznych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń i zabrudzeń przemysłowych.

Czy jesteście w stanie wyczyścić dowolną instalację przemysłową?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Czyścimy hydrodynamicznie instalacje przemysłowe o dowolnym kształcie, wielkości i poziomie skomplikowania. Do każdego nowego problemu podchodzimy indywidualnie. Dokonujemy dokładnych oględzin urządzenia, przeglądamy rysunki techniczne, a jeśli to możliwe wykonujemy mycie próbne. Ma to na celu znalezienia technologii czyszczenia, która będzie z jednej strony najskuteczniejsza a z drugiej optymalna czasowo i cenowo. Jeśli budowa urządzenia ogranicza lub uniemożliwia proces czyszczenie to zalecamy inną technologię lub rekomendujemy przeróbki.

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl