Zrealizowaliśmy już 2162 zleceń

Od 14 lat czyścimy i udrażniamy instalacje przemysłowe metodami wysokociśnieniowymi

Szybka reakcja i sprawne wykonanie usługi

Czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych

W każdym zbiorniku w wyniku przechowywania różnego rodzaju materiałów po pewnym czasie na ściankach oraz dnie odkładają się warstwy nalotu i osadów. Zarastanie wewnętrznej powierzchni zbiornika lub osadnika niekorzystnie wpływa na wiele procesów technologicznych. Z tego powodu każdorazowo przy jego opróżnianiu zaleca się czyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń powstałych w trakcie przechowywania produktu.

Regularne czyszczenie zbiorników w znaczący sposób poprawia jakość przechowywanych produktów, zapobiegając ich mieszaniu się z fragmentami osadu. Wyczyszczenie zbiornika jest również wymagane przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.

W przemyśle każdy dzień przestoju to strata, dlatego w sytuacjach awaryjnych reagujemy możliwie szybko i jesteśmy w stanie wysłać zespół nawet następnego dnia.

Piotr Stelmach
Prezes zarządu AlpinJet
Wykonaliśmy już 2162 zleceń
wszystkie bez awarii
uniemożliwiającej
zrealizowanie usługi

Na czym polega usługa czyszczenia zbiorników metodą wysokociśnieniową?

Usługa czyszczenia zbiorników polega na usunięciu ze ścianek i dna zbiornika osadów za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych turbodyszami. W większych zbiornikach czyszczenie wykonywane jest z użyciem rusztowania lub z wykorzystaniem technik alpinistycznych.
W przypadku zbiorników bezodpływowych istnieje możliwość odpompowania wody wraz z usuniętym osadem za pomocą mobilnej pompy szlamowej.
Po wyczyszczeniu zbiorników na substancje suche istnieje możliwość osuszenia zbiornika za pomocą nagrzewnicy oraz osuszacza przemysłowego.

Na czym polega usługa czyszczenia zbiorników metodą wysokociśnieniową?

Dlaczego warto zdecydować się na czyszczenie metodą wysokociśnieniową?

Choć zbiorniki można czyścić z wykorzystaniem wielu metod, mycie wodą pod ciśnieniem jest
w wielu przypadkach najlepszym wyborem.

Czyszczenie zbiorników środkami chemicznymi ze względu na większe rozmiary czyszczonej przestrzeni wiąże się z dużo wyższymi kosztami. Natomiast efekt uzyskany za pomocą czyszczenia mechanicznego nie zawsze będzie zadowalający. Metoda ta jest także o wiele mniej wydajna od czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem.

Czyszczenie zbiornika piaskiem prowadzi z kolei do uszkodzenia jego powierzchni. Piasek
ma działanie abrazyjne i ściera wierzchnią warstwę wnętrza zbiornika, co może prowadzić do korozji. Zużyty piasek wraz z usuniętym osadem wymaga zutylizowania.

Należy podkreślić, że przy składowaniu w zbiornikach substancji suchych i niebezpiecznych, tylko czyszczenie wodą obniży wybuchowość pozostałych po nich pyłów. Ta metoda jest również całkowicie bezpieczna dla środowiska.

Dlaczego warto nas wybrać?

profesjonalne czyszczenie hydrodynamiczne zbiorników przemysłowych
Wieloletnie doświadczenie

Czyszczenie zbiorników należy do najniebezpieczniejszych z wykonywanych przez nas usług. Dzięki setkom zrealizowanych zleceń dysponujemy wiedzą niezbędną do bezpiecznego wyczyszczenia każdego zbiornika.

czyszczenie zbiorników przemysłowych metodami wysokociśnieniowymi
Wyszkolony zespół

Wszyscy nasi pracownicy są wyszkoleni i doświadczeni. Wielu z nich to grotołazi oraz nurkowie, którzy doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach panujących wewnątrz zbiornika i nie boją się zamkniętych przestrzeni.

specjalistyczne czyszczenie wysokociśnieniowe zbiorników przemysłowych
Techniki alpinistyczne

Dzięki umiejętnościom alpinistycznym i uprawnieniom do pracy na wysokości w dostępie linowym (certyfikaty IRATA) możemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie nie można dostać się za pomocą rusztowania lub podnośnika koszowego.

wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych
Gwarancja zaangażowania

Dzięki zadaniowemu systemowi wynagrodzeń oraz licznym dodatkom za pracę w niebezpiecznych warunkach każdy z naszych pracowników dba o to, by wykonać zlecenie jak najdokładniej i możliwie najszybciej.

hydrodynamiczne czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych
Szybka mobilizacja

W sytuacjach awaryjnych struktura organizacyjna naszej firmy pozwala nam na maksymalne skrócenie czasu od otrzymania zlecenia do jego realizacji. Usługi od lat świadczymy na terenie całej Polski.

wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników technikami alpinistycznymi
Standardy bezpieczeństwa

Podczas czyszczenia zbiorników przemysłowych zachowanie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. To dzięki nim oraz specjalistycznemu sprzętowi, jakim dysponujemy, pracujemy bez wypadku od założenia firmy.

Zawsze gotowi do pracy na wysokości

Każdą usługę jesteśmy w stanie wykonać z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Daje to ogromną elastyczność przy realizacji zleceń i zwiększa bezpieczeństwo. Nasi pracownicy wysokościowi posiadają uprawnienia takich organizacji jak IRATA, OTDL, a większość z nich jest członkami Polskiego Związku Alpinizmu.

Czyszczenie z wykorzystaniem technik alpinistycznych umożliwia skuteczne wykonanie usługi wszędzie tam, gdzie dostęp innymi metodami jest utrudniony lub całkowicie niemożliwy. Pozwala to często na zaoszczędzenie czasu i zredukowanie kosztów usług.

Nawet, jeśli zlecenia nie wymagają pracy w dostępie linowym, dzięki temu, że w zespole są alpiniści i grotołazi, czyli osoby psychicznie odporne na ciemność, małe przestrzenie i wilgoć, bez problemu realizujemy usługi nawet w najtrudniejszych warunkach!

czyszczenie zbiornika przemysłowego w dostępie linowym

Zawsze gotowi do pracy w trudnych warunkach

Duża część naszego zespołu to grotołazi i nurkowie – psychicznie odporni na ciemność, wilgoć, przebywanie w małej przestrzeni, pracę w masce pełnotwarzowej. Nawet wtedy, gdy usługa nie jest wykonywana w dostępnie linowym, umiejętności te pozwalają na podejmowanie i sprawną realizację zleceń wymagających pracy w naprawdę trudnych warunkach.

wysokociśnieniowe czyszczenie zbiornika przemysłowego

Bogate doświadczenie

Od 14 lat czyścimy wszelkiego rodzaju instalacje przemysłowe o różnych wymiarach, kształtach i zastosowaniach. Praca dla wielu branż – od spożywczej po petrochemiczną – pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w skutecznym usuwaniu różnorodnych osadów i zanieczyszczeń.

czyszczenie wysokociśnieniowe zbiornika przemysłowego w dostępie linowym

Oczyszczenie ścianek zbiornika służącego do przechowywania utwardzacza żywicznego wykorzystywanego do produkcji spoiw mineralnych.

czyszczenie zbiornika przemysłowego technikami alpinistycznymi

Opróżnienie i wyczyszczenie podziemnego zbiornika. Ze względu na brak innym mocowań zastosowano przenośny trójnóg asekuracyjny.

czyszczenie zbiornika w zakładzie przemysłowym w dostępie linowym

Nietypowa usługa usunięcia nagarów z orurowania kotła za pomocą gradowania szklanymi kulkami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Branże, dla których pracowaliśmy

wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle drzewnym
Przemysł
drzewny
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle papierniczym
Przemysł
papierniczy
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle energetycznym
Przemysł
energetyczny
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle spożywczym
Przemysł
spożywczy
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle chemicznym
Przemysł
chemiczny
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle petrochemicznym
Przemysł
petrochemiczny
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle produkcyjnym
Przemysł
produkcyjny
wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników w przemyśle budowlanym
Przemysł
budowlany
Referencje przekazujemy na życzenie klienta.

Wysokie standardy BHP

Świadczymy usługi w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach. Praca na wysokości w dostępie linowym, w zbiornikach zamkniętych, w warunkach beztlenowych, w kontakcie z chemią lub w środowisku wybuchowym wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego podczas wykonywania usługi zachowujemy restrykcyjne normy BHP.

doświadczony operator myjki wysokociśnieniowej
Wyszkolona kadra

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy przechodzi szkolenie podstawowe oraz stanowiskowe jako operator myjki wysokociśnieniowej. Zatrudnieni przez nas alpiniści posiadają uprawnienia do prac w dostępie linowym. Najbardziej doświadczeni operatorzy myjek zostali przeszkoleni do pracy z ciśnieniem do 2500 barów.

Sprzęt zabezpieczający

Podczas pracy wykorzystujemy odpowiednie środki ochrony indywidualnej, m.in. kombinezony chemoodporne, maski pełnotwarzowe, czujniki bezruchu, czujniki tlenu i substancji niebezpiecznych, a podczas wykonywania prac w dostępie linowym atestowany sprzęt alpinistyczny.

Procedury bezpieczeństwa

W naszej firmie obowiązują także wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia. Dotyczą one m.in. odpowiedniej asekuracji pracownika podczas wykonywania zlecenia, doboru odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i samego procesu pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gwarancja najwyższych standardów

W przemyśle nie ma miejsca na błąd – dobrze wiemy, że tutaj liczy się czas i niezawodność, dlatego dbamy o jak najwyższe standardy świadczenia usług. Spełniamy rygorystyczne normy certyfikatu ISO 9001, 14001, 45001. Przez wiele lat należeliśmy do prestiżowego amerykańskiego stowarzyszenia WaterJet Technology Association (WJTA). Większość naszych alpinistów przemysłowych to członkowie Polskiego Związku Alpinizmu

waterjet technology associaton

Przez wiele lat należeliśmy do prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia WaterJet Technology Association (WJTA) zrzeszającego najlepsze firmy z branży.

certyfikat najwyższej jakości usług czyszczenia wysokociśnieniowego

Posiadamy certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, potwierdzający spełnianie norm w zakresie usług czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem i usług alpinistycznych.

uprawnienia alpinistyczne polskiego związku alpinizmu

Każde zlecenie w wykorzystaniem technik alpinistycznych organizowane jest przez Instruktora Polskiego Związku Alpinizmu.

Często zadawane pytania

Przeczytaj odpowiedzi na wybrane najczęściej zadawane pytania naszych klientów korzystających z usługi czyszczenia zbiorników w zakładach przemysłowych.

Jak zabezpieczacie się w przypadku wchodzenia do wnętrza zbiorników?

BEZPIECZEŃSTWO, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW

Praca w zbiornikach należy do szczególnie niebezpiecznych dlatego też każdorazowo wykonywana jest przez minimum dwie osoby. Jedna osoba pracuje w środku, druga asekuruje ją z zewnątrz. Operator wchodzący do środka ma przy sobie czujnik bezruchu, który w przypadku zasłabnięcia wchodzi w stan alarmu. W przypadku pracy w środowisku szkodliwym dla zdrowia pracownicy AlpinJet mają do dyspozycji maski pełno-twarzowe z filtrami typu ABEK. W skrajnych przypadkach stosujemy zestaw doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz (maska pełno-twarzowa z zaworami zwrotnymi – rura doprowadzająca z rozdzielaczem – nawiewnica świeżego powietrza). W przypadku czyszczenia zbiorników o słabej wentylacji wykonujemy badanie zawartości tlenu oraz innych gazów szkodliwych. Praca w dużych, pionowych zbiornikach odbywa się z asekuracją linową bądź w dostępie linowym. W przypadku braku punktów kotwiczących stosujemy stanowisko przenośne typu trójnóg umożliwiające zarówno zjazd do środka jak również ewentualną ewakuację.

Czy mycie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem może uszkodzić czyszczoną powierzchnię?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Wszytko zależy do twardości osadu i wytrzymałości podłoża na którym się osadził. Najbardziej niekorzystna sytuacja to twardy osad, na delikatnym podłożu. W takich przypadkach nie ma mowy o 100% usunięciu zanieczyszczeń. Można je usunąć jedynie częściowo lub liczyć się z konsekwencjami.
Na szczęście w/w sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Większości instalacji przemysłowych zbudowana jest ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Powierzchnie metalowe są odporne na strumień wody pod ciśnieniem, który nie posiada właściwości abrazyjnych. W związku z tym usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych metodą hydrodynamiczną jest jak najbardziej bezpieczne.

Jakiego typu zanieczyszczenia usuwacie metodą hydrodynamiczną?

CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW, CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, TECHNOLOGIA WYSOKICH CIŚNIEŃ

Za pomocą technologi hydrodynamicznej wykonujemy usługi czyszczenia wysokociśnieniowego następujących osadów i zanieczyszczeń: żywic, klejów, starych powłok malarskich, farb, lakierów, smarów, olejów, pyłów, gumy, substancji ropopochodnych, tłuszczy, skorodowanego betonu, kamienia kotłowego, rdzy, szlamów, porostów, wykwitów, osadów organicznych i nieorganicznych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń i zabrudzeń przemysłowych.

Chcesz przejrzeć odpowiedzi na inne pytania? Przejdź na podstronę Często zadawane pytania

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.