Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Polityka prywatności

Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania

Opis projektu: Podstawowym celem jaki został osiągnięty dzięki realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności „Alpinjet sp. z o. o. w zakresie dostosowania jakości i rodzaju oferty do wymagań jej odbiorców. Przedmiotem projektu była dywersyfikacja i udoskonalenie oferowanych usług. W tym celu zakupiony został jeden środek trwały – mobilny agregat wysokociśnieniowy z technologią równoległego układu filtracyjnego i z innowacyjnym systemem zdalnej komunikacji i geolokalizacji z osprzętem. Projekt umożliwił wprowadzenie do oferty udoskonalonych usług czyszczenia instalacji przemysłowych, betonowych i stalowych. Alpinjet sp. z o. o. wdrożył także innowacje produktową, procesową i organizacyjną.

Wartość projektu: 692 836,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 237 276,90 zł

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 z dnia 11.03.2016 w ramach projektu nr: RPWP.01.05.02-30-0291/15 pt.

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania”.

Data publikacji: 11.03.2016

Pobierz zapytanie ofertowe: link

Data publikacji: 24.03.2016

 

INFORMACJA o wyborze Wykonawcy dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 z dnia 11.03.2016

Zamawiający: Alpinjet sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia na Zakup i dostawę mobilnego agregatu wysokociśnieniowego z równoległym układem filtracyjnym i systemem zdalnej komunikacji i geolokalizacji wraz z osprzętem oraz przyczepy do przewożenia agregatu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamówienie realizowane w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania” nr WND-RPWP.01.05.02-30-0291/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 23 marca 2016 r. o godz. 9.00.

Wybrany wykonawca: Ponar Pressure Systems SA, z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 10A.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.