Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Jak system LOTO zwiększa bezpieczeństwo pracy w przemyśle i zbiornikach zamkniętych?

Wykonywanie czyszczenia wysokociśnieniowego w środowisku przemysłowym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego wymaga szczególnego przygotowania i opracowania procedur, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno osobom wykonującym czyszczenie, jak i pracownikom zakładu.

Jednym z rozwiązań, które zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju prac serwisowych w zakładach przemysłowych, jest system LOTO.

Jak działa system LOTO?

System LOTO to procedura opracowana na potrzeby ochrony pracowników przed przypadkowym uruchomieniem lub włączeniem maszyn i innych urządzeń podczas prac konserwacyjnych i naprawczych. Pozwala zabezpieczyć włącznik maszyny na czas prowadzenia działań w obrębie urządzenia. Po odcięciu źródła zasilania, w miejscu umożliwiającym załączenie przepływu energii, umieszcza się specjalną blokadę (np. kłódkę). Uniemożliwia ona ponowne uruchomienie urządzenia. Przy blokadzie umieszcza się także etykietę informującą o tym, kto ma do niej klucz. Bez zdjęcia blokady przez upoważnioną do tego osobę włączenie zasilania i uruchomienie urządzenia jest niemożliwe.

Jak system LOTO zwiększa bezpieczeństwo podczas czyszczenia wysokociśnieniowego?

Podczas czyszczenia maszyn przemysłowych, rurociągów o dużym przekroju czy zbiorników zamkniętych bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy. Operatorzy myjek wysokociśnieniowych pracujący w pobliżu maszyn są narażeni w przypadku ich niekontrolowanego uruchomienia na duże niebezpieczeństwo. Jeszcze większe zagrożenie występuje w przypadku osób pracujących wewnątrz rurociągu lub zbiornika zamkniętego.

system LOTO kłódkiDlatego podczas wykonywania tego typu usług stosuje się kłódki bezpieczeństwa LOTO SPS-301 (Safety Padlock). Po odłączeniu zasilania na włącznik zakłada się specjalną blokadę. Gwarantuje ona, że maszyny nie zostaną uruchomione, gdy wewnątrz będzie pracował zespół operatorów myjek. W przypadku zbiorników z mieszadłami dzięki zastosowaniu systemu Lockout Tagout, następuje trwała widoczna przerwa w zasilaniu silnika mieszadła. Odblokowanie lub włączenie zasilania jest możliwe tylko po zakończeniu prac i po otwarciu blokady przez upoważnioną do tego osobę.

Dzięki systemowi LOTO pracownicy zakładu wiedzą także, że na jego terenie znajdują się osoby z firmy zewnętrznej, prowadzące prace konserwacyjne. Dzięki tej świadomości także zwiększa się poziom bezpieczeństwa.

Zespół AlpinJet jest przeszkolony w zakresie korzystania z systemu LOTO. Więcej o naszych procedurach, szkoleniach i BHP przeczytasz na naszej stronie „Bezpieczeństwo podczas wykonywania zleceń”.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl