Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Projektowanie rurociągów przemysłowych a ich czyszczenie metodami wysokociśnieniowymi

Zaprojektowanie instalacji przemysłowej to złożony proces. Wymaga szerokiej wiedzy i uwzględnienia zarówno przeznaczenia instalacji oraz jej wydajności, jak również obowiązującego prawa i wymogów bezpieczeństwa.

Projektując nową instalację, warto także wziąć pod uwagę jej późniejsze utrzymanie – czyszczenie, konserwację, przeglądy i naprawy. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji przemysłowych składających się w dużej mierze z rurociągów. Osady powstające z biegiem czasu na wewnętrznych ściankach rurociągu, mogą stopniowo ograniczać jego przepływ i prowadzić nawet do całkowitego zatkania rurociągu. Bieżące czyszczenie rurociągów zapobiega tego typu awariom i przestojom. Zwiększa także wydajność pracy instalacji i przedłuża jej żywotność. Jak przebiega czyszczenie rurociągów przemysłowych metodami wysokociśnieniowymi i jak zaprojektować rurociąg, aby to czyszczenie ułatwić?

Jak wygląda czyszczenie rurociągów przemysłowych metodami wysokociśnieniowymi?

Czyszczenie wysokociśnieniowe polega na usuwaniu osadu z wnętrza rurociągu za pomocą strumienia wody pod bardzo wysokim, sięgającym nawet 2500 barów ciśnieniem. W zależności od średnicy rurociągu czyszczenie wykonuje się na trzy sposoby. Rurociągi o mniejszym przekroju, nawet kilkucentymetrowym, czyści się za pomocą specjalnej dyszy obrotowej osadzonej na giętkim wężu wysokociśnieniowym. Rurociągi o większym świetle czyści się za pomocą wieloramiennej głowicy umieszczonej w klatce ochronnej. Największe rurociągi, których średnica przekracza 60 cm, można czyścić za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych obsługiwanych przez operatorów wchodzących do wnętrza rurociągu.

projektowanie rurociągów przemysłowych

Jakie elementy w budowie instalacji z rurociągów ułatwiają jej wyczyszczenie?

Dla skutecznego wyczyszczenia rurociągów przemysłowych metodą wysokociśnieniową bardzo ważny jest dostęp do wnętrza rurociągu oraz jego przebieg. Dlatego projektując instalację przemysłową, warto pamiętać o kilku zasadach.

Unikanie ostrych zakrętów

Każdy zakręt rurociągu powoduje zaginanie wkładanego do środka węża z głowicą czyszczącą. Wąż wykonany jest z elastycznego i wytrzymałego tworzywa, dzięki czemu może pokonać nawet kilka zakrętów. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeśli zakręty są zbyt ostre, lub jest ich zbyt dużo to pokonanie ich może stanowić problem. Dlatego w projekcie, w miarę możliwości, należy ograniczyć ilość zakrętów do minimum.

Unikać należy również zbyt ostrych zakrętów, zwłaszcza na rurociągach o małych średnicach. Głowica czyszcząca i zakucie węża to sztywny stalowy element o długości (w zależności od typu) od kilku do kilkunastu centymetrów. Jeśli „promień gięcia” rurociągu jest zbyt mały, to uniemożliwi przesunięcie tego elementu dalej we wnętrzu rurociągu. Jeśli to możliwe, w takich miejscach lepiej zastosować kolano dwukołnierzowe. Takir kolano można odkręcić na czas mycia lub wspawać łagodny łukowaty zakręt.

Zapewnienie dostępu do wnętrza rurociągu

Czyszczenie wysokociśnieniowe wymaga wprowadzenia do wnętrza rurociągu odpowiedniego narzędzia. Dlatego w projekcie instalacji należy przewidzieć odpowiednią liczbę okienek rewizyjnych, zaworów, kołnierzowych połączeń rur lub innych elementów, które można łatwo zdemontować, aby dostać się do środka rurociągu. Wielkość rewizji powinna odpowiadać średnicy rurociągu. Dzięki temu do czyszczenia będzie można użyć dyszy w odpowiednim rozmiarze i o odpowiedniej sile.

projektowanie rurociągów

Odpowiednia długość poszczególnych odcinków rurociągu

Należy zadbać o to, aby odcinki pomiędzy okienkami rewizyjnymi lub innymi miejscami umożliwiającymi dostęp do wnętrza rurociągu nie były zbyt długie. Poszczególne odcinki powinny mieć nie więcej niż 10 – 20 m długości, ponieważ taki jest optymalny zasięg węża w przypadku rurociągów z zakrętami. W przypadku odcinków zupełnie prostych, bez kolanek i zakrętów można wyczyścić rurociąg zdecydowane dłuższy. Istnieje też możliwość czyszczenia jednego długiego odcinka z obu stron (rewizja co 40 m, wąż czyszczący 20 m wkładany raz z jednej, raz z drugiej strony). Projektując rurociąg warto zaplanować tak, aby rewizji na rurociągu było wystarczająco dużo gdyż ułatwi to później jego czyszczenie.

Odpowiednie położenie i przebieg rurociągu

Czyszczenie wysokociśnieniowe wymaga użycia wody. Warto więc w projekcie instalacji zaplanować takie położenie rurociągu, aby nie znajdował się on w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń, dla których woda może być szkodliwa. W przypadku, gdy rurociąg biegnie ponad innymi instalacjami istnieje ryzyko, że podczas mycia woda będzie na nie spływać. Jeśli nie da uniknąć takiego rozmieszczenia, to należy tak zaplanować rewizje i łączenia, aby wypadały w miejscach, gdzie woda nie będzie stanowiła już problemu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze czyszczenia rurociągów metodami wysokociśnieniowymi, przejdź na podstronę czyszczenie i udrażnianie rurociągów w zakładach przemysłowych.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl