Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Regularne kontrole ŚOI gwarancją bezpieczeństwa podczas czyszczenia na wysokości

SOI lub ŚOI, czyli środki ochrony indywidualnej, to w przypadku pracy na wysokości sprzęt alpinistyczny zabezpieczający przed upadkiem. Są to m.in. szelki bezpieczeństwa, uprzęże, lonże, liny, przyrządy zjazdowe i zaciskowe (sprzęt III kategorii), ale także kaski (należące do I kategorii).

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG ŚOI to „środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby”. Dzielą się one na trzy kategorie.  Pierwsza obejmuje środki chroniące przed minimalnym zagrożeniem, a trzecia środki ochrony przed poważnymi zagrożeniami, których konsekwencjami może być nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

 

ŚOI wykorzystywane przy czyszczeniu wysokociśnieniowym

W przypadku czyszczenia wysokociśnieniowego oprócz wspomnianego wyposażenia alpinistycznego, do środków ochrony osobistej należy również odzież ochronna. Przy pracy wykorzystujemy kombinezony, rękawice i okulary ochronne oraz buty robocze i kask. Podczas czyszczenia zbiorników i pracy w środowisku szkodliwym, wykorzystujemy także maski pełnotwarzowe z filtrami ABEK. Chronią one przed niebezpiecznymi oparami chemicznymi i zanieczyszczonym powietrzem.

 

Okresowe przeglądy ŚOI to nie wszystko

Zgodnie z zaleceniami producentów, większość ŚOI wymaga regularnych przeglądów, wykonywanych min. raz na rok. Taki przegląd może wykonać wyłącznie certyfikowany specjalista, przeszkolony przez producenta danego sprzętu. Dla wszystkich wykorzystywanych przy czyszczeniu wysokociśnieniowym środków ochrony osobistej prowadzimy w AlpinJet stosowaną dokumentację. Każdy sprzęt ma swoją kartę kontrolną, w której odnotowujemy przeglądy okresowe wykonywane przez certyfikowanych kontrolerów ŚOI.

kontrola ŚOI

 

Ponadto wszystkie sprzęty poddajemy kontroli wewnętrznej. Osobą odpowiedzialną za sprzęt jest w AlpinJet kierownik magazynu i serwisu. Wszystkie ŚOI sprawdzane są zarówno bezpośrednio przed realizacją danego zlecenia, jak i po nim. Kontrola jest również przeprowadzana w przypadku każdego niespodziewanego zdarzenia, które mogło skutkować uszkodzeniem sprzętu. Dzięki przeglądom okresowym oraz wewnętrznym procedurom, nie dopuszczamy do pracy sprzętu zniszczonego i niespełniającego wymogów bezpieczeństwa. Więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo podczas wykonywania zleceń, przeczytasz na naszej stronie w zakładce „Bezpieczeństwo”.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl