Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Jak umiejscowić wymiennik ciepła w zakładzie, aby uniknąć problemów z jego czyszczeniem

W niemal każdym zakładzie przemysłowym w procesie technologicznym wykorzystywane są różnego rodzaju wymienniki ciepła – podgrzewacze, schładzacze, wyparki, kondensatory itp. Najczęściej są to wymienniki rurowe lub płytowe. W jakim miejscu w zakładzie powinny się one znajdować, aby nie było problemu z ich późniejszym czyszczeniem i konserwacją?

Wymienniki ciepła są szczególnie narażone na zanieczyszczenie – wykorzystywane do przenoszenia medium (najczęściej ciecz) pozostawia na powierzchni służącej do wymiany ciepła różnego rodzaju osady. Ich nawarstwianie prowadzi do stopniowego spadku wydajności wymiany ciepła i zwiększonego zapotrzebowania energetycznego.

W przypadku wymienników rurowych nieusuwane zanieczyszczenia mogą z czasem doprowadzić do całkowitego zatkania elementów wymiennika.

Regularne czyszczenie wymienników zapobiega awariom

Aby zapobiegać przestojom spowodowanym awarią wymienników, należy pamiętać o ich regularnym czyszczeniu. Jedną z najczęściej stosowanych w przemyśle metod jest czyszczenie wysokociśnieniowe (waterjetting). Wykorzystuje ono siłę strumienia wody, który za pomocą specjalnej dyszy kierowany jest na zabrudzone powierzchnie. Więcej o zaletach regularnego czyszczenia wymienników ciepła metodami wysokociśnieniowymi przeczytasz w naszym artykule „Dlaczego warto regularnie czyścić przemysłowe wymienniki ciepła?”. Gdzie powinien znajdować się wymiennik ciepła, aby można było w taki sposób wyczyścić?

Czynniki, które należy uwzględnić przy projektowaniu umiejscowienia wymiennika ciepła

Wymiennik ciepła powinien być zainstalowany w zakładzie przemysłowym w takim miejscu, aby bez przeszkód można było dostać się do wszystkich jego komponentów. Jak już wspomniano, ułatwia regularne przeglądy, konserwację oraz niezbędne czyszczenie, co jest istotne dla zachowania wydajności urządzenia. Należy zapewnić możliwość bezproblemowego zdjęcia kopuły górnej i dolnej (lub bocznych w przypadku wymienników poziomych). Wokół wymiennika ciepła powinno się zapewnić wystarczającą przestrzeń, aby umożliwić jego obsługę techniczną, w tym właśnie demontaż części składowych urządzenia. Miejsce to jest potrzebne również w przypadku czyszczenia wysokociśnieniowego. Operator myjki wysokociśnieniowej stoi zwykle na dnie sitowym wymiennika i potrzebuje co najmniej 2 m wolnej przestrzeni ponad sobą.

Warto wziąć również pod uwagę to, gdzie będą spływała wykorzystywana do czyszczenia woda wraz z usuniętymi z wymiennika osadami. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie wymiennika w wannie wychwytowej lub nad kanałem zbierającym osad do zbiorników lub kanałów odprowadzających. W przypadku, gdy wymiennik ma znajdować się nad urządzeniami, które nie mogą zostać zalane wodą, należy przewidzieć miejsce na postawienie pod wymiennikiem zbiornika typu IBC lub przenośnej plastikowej wanny wychwytowej.

Więcej na temat czyszczenia wymienników ciepła metodami wysokociśnieniowymi dowiesz się na stronie https://www.alpinjet.pl/uslugi/czyszczenie-wymiennikow-ciepla/

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl