Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Jak kamerowanie rurociągów pomaga zwiększyć efektywność czyszczenia wysokociśnieniowego?

Kamerowanie rurociągów może znacząco wpłynąć na efektywność i precyzję procesu czyszczenia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kamer inspekcyjnych możliwe jest dokładne zidentyfikowanie problemów wewnątrz rurociągów, co pozwala na bardziej celowane i skuteczne działania.

Dzięki różnego rodzaju kamerom inspekcyjnym można monitorować wnętrza rurociągów nawet o bardzo małej średnicy. Kamerowanie umożliwia zlokalizowanie punktowego zatoru przed podjęciem czyszczenia wysokociśnieniowego. Jak jeszcze kamerowanie rurociągów może zwiększyć efektywność czyszczenia?

kamerowanie rurociągów

Optymalizacja procesu czyszczenia i ocena stanu instalacji

Kamerowanie umożliwia wizualną ocenę stanu wnętrza rur, co jest nieocenione nie tylko w wykrywaniu zatorów i osadów, ale też korozji czy innych uszkodzeń. Dzięki temu można odpowiednio dostosować metodę czyszczenia, intensywność oraz ciśnienie wody, co znacznie zwiększa efektywność procesu. Inspekcja kamerowa może również wykryć potencjalne słabe punkty w rurociągu jeszcze przed przystąpieniem do czyszczenia. Dzięki temu obniża się ryzyko uszkodzenia instalacji podczas czyszczenia.

Wykorzystanie kamer pozwala na zaplanowanie najbardziej efektywnego podejścia do czyszczenia, np. poprzez wybór odpowiednich dysz, które będą najskuteczniejsze dla danego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki temu podczas czyszczenia ogranicza się nadmierne zużycie wody i energii.

Kamerowanie rurociągu po czyszczeniu pozwala natomiast zweryfikować jego efekt i ocenić stopień doczyszczenia osadów. Umożliwia również utworzenie dokładnej dokumentacji stanu infrastruktury. Może być ona przydatne dla planowania dalszej konserwacji rurociągu oraz w przypadku potrzeby wykazania wykonania usług zgodnie z wymogami klienta.

Kiedy wykonać kamerowanie rurociągów?

 W przypadku awarii spowodowanej zatorem, inspekcja kamerowa jest niezbędna do oceny skutków awarii oraz lokalizacji zatoru. Znacznie przyspieszy to proces czyszczenia i naprawy instalacji.

Kamerowanie warto również przeprowadzić przy zmianie przeznaczenia rurociągu lub przed zmianą rodzaju przesyłanego medium. Warto wtedy sprawdzić, czy istniejące rurociągi są w odpowiednim stanie technicznym i czy nie będą wymagały dokładnego oczyszczenia metodami wysokociśnieniowymi. Osady z poprzednio transportowanego medium mogłyby zanieczyścić nowy materiał przesyłany rurociągiem.

W AlpinJet w uzasadnionych przypadkach wykonujemy kamerowanie rurociągów przed ich czyszczeniem. Więcej o naszych usługach wysokociśnieniowych dowiesz się na stronie https://www.alpinjet.pl/uslugi/czyszczenie-rurociagow-przemyslowych/.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl