Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników z tworzywa – o czym warto wiedzieć?

Ze względu na coraz większe możliwości zastosowania zbiorników polimerowych w przemyśle, ich popularność wciąż rośnie. Decydując się na materiał, z którego będzie zbudowany zbiornik, warto zastanowić się nie tylko nad jego parametrami wytrzymałościowymi w kontakcie z przechowywaną substancją. Pod uwagę trzeba wziąć również utrzymanie zbiornika i możliwość czyszczenia materiału, z którego jest zbudowany.

Regularne oczyszczanie zbiornika nie tylko poprawia jakość przechowywanego w nim produktu, ale także wydłuża czas eksploatacji samego zbiornika. Odkładające się na jego powierzchni zabrudzenia mogą z czasem prowadzić do korozji i innych uszkodzeń. Czyszczenie zbiornika zaleca się również przy zmianie przechowywanego w nim produktu oraz przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.

Właściwości zbiorników z tworzywa

Rosnąca popularność zbiorników wykonanych z tworzywa (np. PVC, PP, PE) wiąże się z ich licznymi zaletami. Należą do nich m.in. niższy koszt, większa odporność na agresywne i reaktywne substancje chemiczne oraz na korozję.  Zbiorniki polimerowe są także znacznie lżejsze niż zbiorniki wykonane z metalu, co ułatwia ich transport i montaż w wyznaczonym miejscu. Charakteryzują się natomiast niższą dopuszczalną temperaturą użytkowania. Można je stosować wszędzie tam, gdzie ze względu na przechowywaną substancję, nie ma możliwości użycia zbiornika stalowego.

Czyszczenie zbiorników polimerowych

W przypadku zbiorników z tworzywa, w których przechowywane są substancje ulegające procesowi krystalizacji, problematyczne może być jednak dokładne wyczyszczenie zbiornika. Tworzące się na ściankach zbiornika twarde osady można wyczyścić skutecznie metodami wysokociśnieniowymi, wykorzystując strumień wody pod ciśnieniem powyżej 500 barów. Siła strumienia może jednak doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznej powłoki zbiornika. Naruszona powłoka częściowo traci swoje właściwości i podczas dalszej eksploatacji zbiornik może szybciej ulec zniszczeniu.

Pewnym rozwiązaniem może być obniżenie ciśnienia wody wykorzystywanego do czyszczenia zbiornika. W takiej sytuacji istnieje jednak ryzyko, że osad nie zostanie całkowicie usunięty. Niedoczyszczone pozostałości osadu mogą z czasem odrywać się od ścianek zbiornika i zanieczyszczać przechowywaną w nim substancję.

Dlatego wybierając materiał, z którego wykonany będzie zbiornik, warto wziąć pod uwagę nie tylko właściwości przechowywanej w nim substancji, ale także planowane metody czyszczenia zbiornika. Najskuteczniejsze w przypadku twardych osadów, jest czyszczenie wysokociśnieniowe. W zbiornikach z tworzywa nie zawsze jednak można tę metodę z powodzeniem zastosować. Czasami konieczne będzie wykorzystanie metod alternatywnych. Takiego ryzyka nie ma w przypadku zbiorników stalowych.

Więcej o usłudze czyszczenia zbiorników metodami wysokociśnieniowymi dowiesz się na stronie https://www.alpinjet.pl/uslugi/czyszczenie-zbiornikow-przemyslowych/.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl