Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Ile kosztuje czyszczenie przemysłowych wymienników ciepła?

Zanieczyszczenia pojawiające się z czasem na powierzchni służącej do wymiany ciepła mogą znacznie obniżyć wydajność pracy wymienników ciepła. Regularne czyszczenie przemysłowych wymienników zwiększa efektywność całego procesu i obniża koszty ich eksploatacji.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem usuwania osadu z powierzchni wymienników jest czyszczenie wysokociśnieniowe. Metoda ta wykorzystuje strumień wody pod ciśnieniem sięgającym nawet 2500 barów. Dzięki temu pozwala na udrożnienie nawet bardzo małych i całkowicie zatkanych rurek wymiennika. Od czego zależy koszt wysokociśnieniowego czyszczenia przemysłowych wymienników ciepła?

Typ wymiennika

Najczęściej w zakładach przemysłowych występują rurowe oraz płytowe wymienniki ciepła. Inaczej czyści się składające się z wielu cienkościennych rurek wymienniki płaszczowo-rurowe, aparaty wyparne czy podgrzewacze, a inaczej składające się z płyt wymienniki płytowe czy skraplacze, które często wymagają wcześniejszego rozmontowania (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Na czym polega wysokociśnieniowe czyszczenie przemysłowych wymienników ciepła?”). Z tego względu pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę czyszczenia, jest właśnie typ występującego w zakładzie wymiennika oraz jego rozmiary. Znaczenie może mieć również jego umiejscowienie w zakładzie – zdarza się, że konieczne jest wykorzystanie technik linowych.

czyszczenie przemysłowych wymienników ciepła

Koszty organizacyjne

Kolejnym czynnikiem są koszty związane z organizacją całego zlecenia. Czyszczenie wymiennika wymaga odpowiedniego przygotowania – dokładnego rozpoznania przedmiotu zlecenia, wyboru i dostosowania sprzętu, mobilizacji zespołu, przygotowania dokumentacji wewnętrznej i tej wymaganej przez procedury klienta. Koszty organizacyjne poniesione jeszcze przed rozpoczęciem właściwej pracy uwzględnione są w cenie usługi jako opłata organizacyjno-serwisowa. Odpowiednia logistyka całego zlecenia pozwala skrócić czas jego realizacji i tym samym obniżyć koszty.

Rodzaj i ilość osadu

Oprócz typu wymiennika ciepła, na koszt czyszczenia wpływa również rodzaj i stopień jego zanieczyszczenia. Im twardszy i grubszy osad, tym wyższe ciśnienie wody, które należy zastosować. W przypadku wymienników rurowych składających się z wielu rurek o bardzo małych średnicach często zdarza się, że duża ich część jest całkowicie zatkana. Ich udrożnienie wymaga zastosowania specjalistycznych dysz wysokociśnieniowych. Natomiast w przypadku wymienników płytowych duża ilość twardszego osadu często decyduje o konieczność rozmontowania wymiennika przed czyszczeniem.

Typ i moc pompy wykorzystywanej do czyszczenia

Tak, jak wspomniano wyżej, im twardszy jest osad znajdujący się na elementach wymiennika, tym wyższego ciśnienia wody potrzeba do jego sprawnego usunięcia. Natomiast im większa moc pompy ciśnieniowej, tym wyższa cena, ponieważ pompa potrzebuje więcej energii oraz wody.

Każde zlecenie jest inne, dlatego nigdy nie stosujemy uniwersalnych rozwiązań – wybór urządzenia zależy od wielu czynników. Zawsze dokonujemy go wspólnie z klientem na podstawie informacji o specyfice zanieczyszczenia, lokalizacji wymiennika, jego wymiarach itp. Wspieramy się oczywiście także naszą specjalistycznej wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Liczebność zespołu

W końcu, na cenę czyszczenia wymiennika wpływają również koszty pracownicze. Każdy operator pistoletu wysokociśnieniowego musi być odpowiednio przeszkolony oraz doświadczony. Konieczne jest także specjalistyczne wyposażenie każdego członka zespołu i zapewnienie wymaganych przepisami środków ochrony osobistej. W sytuacji, gdy wyczyszczenie wymienników ciepła w zakładzie wymaga kilku dni pracy, uwzględnić należy także koszty dojazdu, zakwaterowania i diet dla całego zespołu.

Ze względu na opisane wyżej czynniki, dla każdego zlecenia opracowujemy wycenę indywidualną. Dokładamy wszelkich starań, aby szacowany czas wyczyszczenia wymiennika ciepła był jak najdokładniejszy. Gwarantujemy również pełne zaangażowanie naszego zespołu. Zapraszamy do kontaktu.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl