Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Dlaczego warto czyścić zbiorniki przemysłowe metodami wysokociśnieniowymi?

W wyniku przechowywania różnego rodzaju materiałów z czasem na ściankach oraz dnie każdego zbiornika powstaje warstwa nalotu i osadów. Stopniowe zarastanie zbiornika niekorzystnie wpływa na wiele procesów technologicznych, dlatego też przy każdorazowym opróżnieniu zaleca się czyszczenie zbiorników.

Regularne czyszczenie zbiorników w znaczący sposób poprawia jakość przechowywanych produktów, które nie mieszają się z zanieczyszczeniami. Samoistnie odrywające się fragmenty osadu mogą także prowadzić do zapchania podajników czy awarii mieszadeł. Czyszczenie różnego rodzaju zbiorników przemysłowych i silosów najczęściej przeprowadza się, gdy dochodzi do zmiany przechowywanych w nich produktów. Wyczyszczenie zbiornika jest wymagane przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.

Metody czyszczenie zbiorników przemysłowych

Zbiorniki przemysłowe najczęściej czyści się metodami chemicznymi, metodami strumieniowo-ściernymi oraz metodami wysokociśnieniowymi. W przypadku użycia chemii, konieczne jest wypełnienie zbiornika substancją, która rozpuści znajdujące się na ściankach i dnie złogi. Skuteczność tej metody uzależniona jest od dobrania odpowiedniego środka chemicznego działającego na dany rodzaj osadu. Czyszczenie chemiczne wymaga również czasu potrzebnego, aby zaszły odpowiednie reakcje, dzięki którym osad ulegnie rozpuszczeniu. Problemem jest utylizacja środka chemicznego wraz z rozpuszczonym osadem i konieczność przepłukania zbiornika. Do najpopularniejszych metod strumieniowo-ściernych należy natomiast piaskowanie. Piaskowanie może uszkodzić powierzchnię ścianek zbiornika – piasek ma właściwości ścierne i działa nie tylko na zanieczyszczenia, ale również na czyszczoną powierzchnię. Inaczej jest w przypadku czyszczenia hydrodynamicznego. W zależności od rodzaju i twardości osadu, używa się wody pod ciśnieniem od 100 do 2500 barów.

Dlaczego czyszczenie zbiornika metodami hydrodynamicznymi jest najbardziej efektywne?

Metoda hydrodynamiczna, w przeciwieństwie do metod mechanicznych, nie uszkadza czyszczonej powierzchni – woda nie ma właściwości abrazyjnych. Czyszczenie wysokociśnieniowe nie generuje także niebezpiecznych, chemicznych odpadów, których utylizacja jest skomplikowana i kosztowna. Jedynym odpadem jest woda wraz z elementami usuniętego osadu, co sprawia, że czyszczenie wysokociśnieniowe jest bezpieczne dla środowiska. W przypadku zbiorników bezodpływowych wodę wraz z osadem można odpompować za pomocą mobilnej pompy szlamowej. Jeśli natomiast czyszczony jest zbiornik, w którym przechowywane są materiały suche, po usunięciu osadu można go osuszyć zbiornika za pomocą nagrzewnicy oraz osuszacza przemysłowego. Więcej o tym, jak wygląda usługa, przeczytasz na stronie „Czyszczenie zbiorników przemysłowych”.

Zasady bezpieczeństwa podczas czyszczenia zbiorników przemysłowych

Czyszczenie hydrodynamiczne zbiornika przeprowadza się za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych turbodyszami. Są one obsługiwane przez operatorów, którzy muszą dostać się do wnętrza zbiornika. Praca w przestrzeni zamkniętej należy do prac szczególnie niebezpiecznych i wymaga rygorystycznego przestrzegania norm bezpieczeństwa na wielu poziomach.

wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników

Ogólne zasady BHP w zbiornikach określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podpunkt C. ustawy dotyczy właśnie „Pracy w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych”. W AlpinJet stosujemy także własne procedury bezpieczeństwa, konieczne w przypadku pracy z wodą pod wysokim ciśnieniem oraz w dostępnie linowym. Więcej o tym, jak dokładnie wyglądają zasady pracy w zbiornikach przemysłowych stosowane podczas czyszczenia wysokociśnieniowego, przeczytasz w artykule „Procedury bezpieczeństwa podczas czyszczenia zbiorników zamkniętych metodami wysokociśnieniowymi”.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl